Digitálna agentúra

Zaisťujeme webovú analytiku, správu reklamných kampaní a sociálnych sietí, optimalizáciu pre internetové vyhľadávače, e-mailing, grafické práce, tvorbu webov a e-shopov, projektové riadenie, kódovanie, programovanie, správu katalógov tovaru, copywriting, testovanie, audity, plánovanie a konzultácie. Už 16 rokov.

Môžete si zobraziť kontakty a napísať nám.

Pomáhame firmám a projektom

Povedali o nás

Pomocou reklamných kampaní oslovujeme potenciálnych zamestnancov atraktívnym spôsobom a na miestach, kde by nás inak nevideli. Vďaka správne nastavenému meraniu konverzných trás vidíme, ako sa naša investícia vypláca a kde máme priestor pre optimalizáciu.
Jana Bohuslavková — Recruitment Manager ——— Home Credit International

S Honzou dlhodobo spolupracujeme. Naposledy sme vo veľmi krátkom čase potrebovali validovať propozíciu čerstvo vzniknutého projektu. V BISQUE nám boli schopní v šibeničnom čase zrealizovať kompletný fake-door test a poskytnúť dôležité postrehy o cieľovej skupine.
Jiří Černý — Company Developer ——— KB SmartSolutions

Je obdivuhodné ako extrémne rýchlo zvládol Honza vyriešiť problémy s analytikou, ktoré nám trvali niekoľko týždňov. S celým multijazičným webom MTS sme vďaka kvalitnému a rýchlemu kódu veľmi spokojní.
Ivan Zaťko — Chief of Marketing & Business Development ——— MTS

Vďaka službám BISQUE získavame nových zákazníkov, efektívnejšie komunikujeme s tými existujúcimi, a využívame široké spektrum nástrojov, ktoré online marketing poskytuje.
Michal Ulrych — Sales Director ——— ANAFRA

Za nás 11/10.
Marián Kováčik — konateľ ——— Třinecká realizační

Spolupráca so spoločnosťou BISQUE nám pomohla k úspešnému dotiahnutiu zákazky a vyriešenia problémov, na ktorých iní dodávatelia zlyhali.
Dana Salačová — Designer UX ——— Pábení

Pôvod názvu spoločnosti

Hladká, krémová, vysoko korenistá polievka francúzskeho pôvodu, klasicky založená na vývare z kôrovcov. Môže byť vyrobená z homára, langusty, krabov, kreviet alebo rakov. To je bisque [bisk]. Tento názov spoločnosť získala v belgickej krčme Bruxx na Kráľovských Vinohradoch v Prahe — nad tanierom bisque z langustýniek. Symbol písmena E v našom logu a ikone odkazuje na chvost homára.

Kontakty

info@bisque.sk

Jan Adámek
jan.adamek@bisque.sk
+420 608 035 520

Martin Zedník
martin.zednik@bisque.sk
+420 724 244 667

Fakturačné údaje

BISQUE, s.r.o.
IČO: 08666458
IČ DPH: CZ08666458

Bezručova 75/12, 602 00 Brno
Česká republika

D-U-N-S: 496455950

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri. Spisová značka C 129560 vedená na Krajskom súde v Brne.

Bankové účty

CZK
5839276339/0800
CZ7108000000005839276339
GIBACZPX

EUR
2110977233/0800
CZ6708000000002110977233
GIBACZPX

BISQUE © 2006–2022.